پروژه مسکونی آقای مکتوبیان

مشخصات فنی این پروژه :

کارفرما : جناب آقای مهندس مکتوبیان

طراح : جناب آقای مهندس مکتوبیان

متریال استفاده شده : هایگلاس

موارد انجام شده : کابینت